Musisz uaktualnić Flash Player'a do wersji 9.0
do pobrania tutaj
Międzynarodowe
Centrum Partnerstwa
Partners Network
- Instytucja Szkoleniowa -
z siedzibą w Krakowie

wpisana do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego pod nr EKS.KS.IV - 43/4321/5/2008 Nr 26 i rejestru instytucji szkoleniowych WUP pod nr 2.12/00182/2005

Dane informacyjne:
Siedziba:
31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 37

Tel./Fax: 12 341 55 72
KRS: 0000213506
NIP: 676-227-24-67
REGON: 356859152

Konto bankowe:
Bank BPH o/Kraków
Nr 55 1060 0076 0000 3200 0096 2343
Realizacja: FurtakFusion.pl
© 2012 Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network